Soutěž o Interaktivní obrázkový slovník MemoLingo

Průběh  a pravidla Lednové soutěže o Interaktivní obrázkový slovník MemoLingo (dle vlastního výběru) probíhající ve dnech 18.-25.1.2023

 

Název a předmět soutěže

Lednová soutěž o Interaktivní obrázkový slovník MemoLingo – dle vlastního výběru – 1ks

Zúčastni se soutěže na firemním facebookovém profilu společnosti MemoLingo, odpověz na otázku a získej Interaktivní obrázkový slovník Memolingo dle vlastního výběru zcela zdarma!

Vizuál soutěže na https://www.facebook.com/MemoLingo, zveřejněno dne 18.1.2023.

SOUTĚŽ o obrázkový slovník MemoLingo - dle vlastního výběru!


Pravidla soutěže:
Projděte si zde na FB obrázky všech druhů povolání, které ve slovníku Škola a zaměstnání máme.
Napište do komentářů anglický i český název povolání, které nám ve slovníku podle Vás ještě chybí!
Staňte se fanouškem naší stránky.
Od středy 18.1. do středy 25.1. soutěžte o obrázkový slovník ZDARMA!

Podmínky a podrobná pravidla soutěže zde.

 

Pravidla soutěže

Tento text obsahuje závazná pravidla soutěže (dále jen „soutěž“) o cenu (dále jen „cena“): 1 ks MemoLingo Interaktivní obrázkový slovník – dle vlastního výběru. Pravidla soutěže jsou v tomto plném znění zveřejněna na internetových stránkách MemoLingo www.memolingo.cz (dále jen „internetové stránky“) a v sídle pořadatele soutěže: Irena Žinčovská, Volného 949, 66461 Rajhrad, kde jsou zpřístupněna k nahlédnutí všem osobám bez omezení.

1. Cíl soutěže

Cílem soutěže je vybrat výherce ceny na základě zapojení výherce do soutěže na facebookovém profilu pořadatele.

2. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem i organizátorem soutěže je společnost Irena Žinčovská, Volného 949, 66461 Rajhrad, IČO: 74575180 (dále jen „organizátor“).

Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společnostmi Google LLC nebo Meta Platforms, Inc., (dříve Facebook, Inc.). Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pouze organizátorovi soutěže a nikoli těmto společnostem. Poskytnuté informace budou použity pouze pro soutěžní a marketingové účely.

3. Doba trvání soutěže a místo soutěže

Soutěž bude zahájena 18.1.2023 a potrvá do 25.1.2023 23:59. Soutěž se koná výlučně na firemním profilu MemoLingo https://www.facebook.com/MemoLingo. Zde proběhne dne 26.1.2023 losování výherce (automatickým generátorem výherců). Výsledek losování bude zveřejněn tentýž den na tomtéž místě včetně videa z losování.

4. Průběh a podmínky soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba plně způsobilá k právnímu jednání s adresou pro doručování v České republice, nebo osoba s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „účastník“).
 2. Podmínkou účasti v soutěži je dodržování a splnění pravidel soutěže: každý účastník musí okomentovat soutěžní příspěvek (odpovědět na soutěžní otázku) a stát se fanouškem stránky https://www.facebook.com/MemoLingo.
 3. Do soutěže se smí za celou dobu trvání soutěže přihlásit jedna fyzická osoba pouze jedenkrát.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit účastníka za porušení pravidel soutěže, a to bez jakékoli náhrady škody, která jeho vyřazením může vzniknout.
 5. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

5. Získání výhry

O výhercích soutěže rozhoduje organizátor podle následujících pravidel:

 1. Cenu MemoLingo Interaktivní obrázkový slovník (dle vlastního výběru) získá 1 účastník, který splní podmínky soutěže (viz. podrobně v odstavci Název a předmět soutěže na těchto stránkách).Výběr výherce bude proveden náhodným losováním ze strany organizátora a uveřejněn dne 26.1.2023 na stránce https://www.facebook.com/MemoLingo pod soutěžním příspěvkem.

Výherce bude zveřejněn - označen organizátorem soutěže na stránce https://www.facebook.com/MemoLingo pod soutěžním příspěvkem. Výherci budou rovněž oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. V případě, že organizátor do 5 dnů od oznámení výhry neobdrží od účastníka soutěže potvrzení o akceptaci výhry – zprávou skrze profil https://www.facebook.com/MemoLingo nebo na email info@memolingo.cz, nebude výhra udělena. Výherce souhlasí s tím, že pokud se s organizátorem nedomluví jinak, bude mu výhra předána osobně v sídle organizátora nebo doručena poštou.

6. Další práva a povinnosti

 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje bez nároku na jakoukoli kompenzaci účastníka soutěže právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, pozastavení, předčasného ukončení nebo vyloučení konkrétního účastníka ze soutěže zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže ze strany účastníka, z důvodu podezření z nekalé manipulace při hlasování nebo při podezření z jiného závadného chování ze strany účastníka.
 2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel kdykoliv v průběhu trvání soutěže, a to i opakovaně. Případná změna pravidel bude zveřejněna na internetových stránkách soutěže. Nárok na získání výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 3. Organizátor soutěže tímto informuje podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů účastníky o tom, že osobní údaje poskytnuté v souladu s pravidly soutěže budou v rozsahu pouze uživatelského jména, kterým se účastník pod soutěžním příspěvkem na stránkách https://www.facebook.com/MemoLingo představí a do soutěže zapojí. Žádné další osobní údaje nebudou od účastníků soutěže vyžadovány. V případě výhry bude výherce kontaktován zprávou – označením výherce pod soutěžním příspěvkem a případně požádán o akceptaci výhry zasláním zprávy a akceptaci organizátorovi soutěže. Pouze výherce bude dále požádán o kontaktní údaje potřebné k zaslání výhry, pokud se výherce nerozhodne výhru vyzvednout osobně v sídle organizátora.  Osobní údaje výherce ani dalších účastníků soutěže nebudou organizátorem využité k následnému marketingu. Zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Subjekt údajů má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvedené osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám. Účastník může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Účastí v soutěži účastník uděluje svůj souhlas ke zpracování osobních údajů v tomto rozsahu, a to pro účely organizace a vyhodnocení soutěže a k plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel soutěže v souvislosti s účastí účastníka v soutěži. Souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.
 4. Účastí v soutěži každý účastník akceptuje, že výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem stanovena.
 5. Účast v soutěži je dobrovolná a účastníci svojí účastí vyjadřují souhlas s jejími pravidly.
 6. Přijetím těchto pravidel a účastí v soutěži účastník potvrzuje, že se zněním těchto pravidel seznámil a souhlasí s nimi.
 7. Tato soutěž se řídí českým právem.

Více o zpracování osobních údajů poskytovaných u soutěží na https://www.facebook.com/MemoLingo či přímo na obchodních stránkách organizátora naleznete zde: https://www.memolingo.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

 

V Rajhradě, dne 17.1.2023, Irena Žinčovská, MemoLingo, kontaktní údaje: info@memolingo.cz, tlf: +420 792 888 160.