Anglická slovní zásoba – aneb kolik slovíček potřebujete znát, abyste se domluvili anglicky

Anglická slovní zásoba je velmi rozsáhlá. Podle slovníku Cambridge Dictionary je v současnosti pro běžné užití k dispozici okolo 170 000 anglických slov. Nejrozsáhlejší soudobý anglický slovník Oxford English Dictionary však obsahuje neuvěřitelných 600 000 anglických výrazů!

V porovnání s češtinou, u které se odhaduje cca 250 000 – 300 000, němčinou s cca 300 000 až 400 000 slovy a ruštinou s cca 200 000 slovy, je angličtina se svou slovní zásobou opravdu jazykový gigant.

Nemusíte se však hned děsit, že se anglicky nikdy nenaučíte. Anglickému rodilému mluvčímu stačí k pohodlnému dorozumění se pouze zlomek všech slovníkových výrazů. Aktivní slovní zásoba průměrného Angličana se odhaduje na 20 000 slov, pasivní slovní zásoba pak na cca 40 000 slov.

Aktivní slovní zásobou se rozumí slova, kterým daný mluvčí rozumí a běžně je používá. Pasivní slovní zásobou jsou poté slova, jejichž významu mluvčí sice rozumí, nicméně v běžné mluvě je nepoužívá.

U češtiny je to podobné. Z dostupných (řekněme cca 300 000 českých výrazů) aktivně používáme pouze cca 3 000 - 10 000 slov.  Aktivní slovní zásoba se samozřejmě odvíjí od věku a vzdělání uživatele. Pasivní slovní zásoba pak může být 3x až 6x větší než zásoba aktivní.

 

Kolik slov je tedy potřeba, abyste se domluvili anglicky?

Jsou dvě roviny. Ostatně jako ve všem.

První rovinou je kvantita – počet slov, které ovládáte aktivně (tedy mluvíte) a počet slov, které ovládáte pasivně (tedy rozumíte, co druhý říká).

Druhou rovinou je kvalita – výběr slovíček, která vám pomohou se bez problému dorozumět v běžných životních situacích.

V případě kvantity se tedy učíte dostatek nových slov, v případě kvality se učíte ta správná slovíčka.

Obě dvě roviny jsou velmi důležité a studium jazyka je potřeba přizpůsobit tak, abyste nezahlcovali mozek zbytečnými výrazy a neztráceli tak čas biflováním slovíček, které nakonec nikdy nevyužijete.

 

Pojďme se nejprve podívat na kvantitu

K tomu, abyste se v jazyce dobře domluvili a rozuměli cca 90 - 95 % běžných textů, vám stačí znát zhruba 3 000 nejpoužívanějších slovíček. To už není tak hrozné, jak to vypadalo na začátku, viďte?

Podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky byly stanoveny úrovně, které můžete při studiu cizího jazyka dosáhnout.  Na základě těchto úrovní se poté vaše znalost cizího jazyka posuzuje u standardizovaných zkoušek.

 

Úroveň A1  - cca 500 slov

Začátečníci až mírně pokročilí. S touto slovní zásobou porozumíte základním situacím. Na plynulejší konverzaci, sledování TV pořadů a čtení článků to však ještě stále nestačí. 500 slov je slovní zásoba cca 1,5 ročního dítěte.

Úroveň A2 – cca 1000 slov

Mírně pokročilí. Rozumíte převážné většině běžných situací, vedete jednoduchý rozhovor, jste schopni komunikovat na cestách, chápete cca 80 % obsahu běžného textu. Vaše slovní zásoba se rovná znalostem tříletého rodilého mluvčího.

Úroveň B1 – cca 2000 slov

Začínáte se pohybovat na hranici pokročilého mluvčího. Rozumíte běžným situacím, chápete souvislosti. Vedete lehkou konverzaci o běžných tématech. Na cestách si dovedete zařídit vše potřebné. Chápete cca 85 – 90 % běžného textu. 3000 slov je poté první magickou hranicí při studiu každého jazyka.

Úroveň B2 – cca 4000 slov

Pokročilý mluvčí. Rozumíte cca 95 % běžného textu - porozumíte tedy obsahu většiny článků. Můžete začít číst jednoduché knihy – příběhy, dětské knihy, apod. Běžná denní konverzace v tuto chvíli funguje už velmi dobře.

Úroveň C1 – cca 8000 slov

Pokročilí mluvčí. 5000 slov a více je druhá magická hranice. Jste schopni porozumět i složitějším článkům vyvozováním významu z kontextu – např. denní tisk, zpravodajství, knihy, apod. Rozumíte cca 98% běžného textu. Chápete, konverzujete, vtipkujete v angličtině. Slovní zásobou jste na úrovni mladšího školního dítěte.

Úroveň C2 – cca 16 000 slov

Anglický mluvčí. Hranice 10 000 slov je třetí magická hranice. Rozumíte 99% běžného textu. Vyprávíte v angličtině. 16 000 aktivně používaných slov se blížíte úrovni rodilého mluvčího. Slovní zásobou jste na úrovni staršího školáka. Jste schopni vést plynulou konverzaci s rodilým mluvčím.

 

Není však slovíčko jako slovíčko - nejen kvantita, ale také kvalita určuje vaši jazykovou úroveň

Pojďme se nyní zaměřit na kvalitu slovní zásoby. Na trhu je mnoho knih, aplikací, online kurzů,apod., které více či méně přehledně zpracovávají slovní zásobu a anglickou gramatiku. Zatímco u gramatiky vcelku nelze nic moc pokazit (pravidla jsou tu prostě daná), u slovní zásoby toho lze pokazit opravdu mnoho.

Představte si například učení termínů jako je rake (hrábě), drain-pipe (okap) nebo aerial (anténa). Tato slovíčka jsme skutečně našli v dětském obrázkovém slovníku u obrázku domu a zahrady.  Jak často je asi budete Vy nebo Vaše děti při běžné konverzaci potřebovat? Zapamatujete si je? Nebylo by například lepší znát užitečné frázové sloveso tidy up (poklízet, uklízet – odvozené od slova tidy – uklizený, uspořádaný), nebo třeba multifunkční výraz drop (kapka, spadnout, upustit,…)? A co například krásné a zvučné slovíčko connection (připojení, spojení) - moderní výraz, který budete moci použít při mnoha různých konverzačních příležitostech!

blog-obrazky-slovicek-png

Stejně tak není potřeba znát veškerá žijící zvířata i přesto, že je děti milují. Například ve Slovníku anglických dialogů je celých 6 stran věnovaných zvířatům. Jsou zde samozřejmě základní zvířátka, která je nutno znát. Nicméně poměrně velkou skupinu zde tvoří zvířata jako např. walrus (mrož), badger (jezevec), heron (volavka), apod. Místo zvířátek, na která při běžné konverzaci sotva kdy narazíte se raději naučte slovíčka související a v běžné mluvě používaná – jako například muzzle (čumák), paw (tlapka) nebo poměrně frekventované slovíčko wing (křídlo).

blog-obrazky-slovicek-2-png

Jak ale vybrat ta správná slova, která jsou hodna našeho zapamatování? Je to jednoduché. Jsou to ta, která v běžné konverzaci často používáme.

Začít byste měli běžnými výrazy, které zahrnují:

  • Běžné předměty, bytosti a místa, které vás obklopují (podstatná jména)
  • Standartní činnosti, které provozujete nebo znáte (základní slovesa)
  • Vlastnosti, časové údaje a další doplňující slova k běžným výrazům (nejčastější přídavná jména, barvy, čísla, roční období, apod.)

 

Zjednodušeně řečeno: vytipujte taková slova, bez kterých byste se v běžném životě neobešli. U děti to samozřejmě bude o něco málo jiné, nicméně stále se bavíme o základních slovíčkách. Určitě je nutné znát 50 druhů zeleniny a ovoce? Nebo se místo konverzačně velmi málo používaných druhů zeleniny jako jsou např. kohlrabi (kedlubna) nebo horseradish (křen) zaměříte na perfektní aktivní znalost základních druhů zeleniny a k tomu přidáte i jiná důležitá (a velmi často používaná) slova jako například tasty (chutný) nebo cereals (obiloviny)?

  

Aktivní x pasivní slovní zásoba

Umět přeložit nějaké slovíčko z angličtiny (pasivní slovní zásoba) a vědomě ho používat při rozhovoru (aktivní slovní zásoba) jsou dvě naprosto rozdílné věci. Pasivní slovní zásoba je vždy vyšší než aktivní slovní zásoba.

Jazykové úrovně A1 až C2 proto vždy počítají s aktivní znalostí jazyka.

Mezi pasivní a aktivní znalostí slovíček může být obrovský rozdíl. Pokud jste například schopni číst článek nebo poslouchat zpravodajství a rozumět (i kontextově) obsahu sdělení, ale nejste schopni toto sdělení zpětně vlastními silami reprodukovat, máte nízkou aktivní znalost angličtiny v daném okruhu znalostí.

 

Jak zvýším svoji aktivní slovní zásobu?

Jednoduchým receptem na přeměnu pasivní znalosti slovíček na jejich aktivní používání je především:

  1. metoda opakování,
  2. začlenění výrazů do souvislostí,
  3. postupné přidávání slov do celých vět.

 

Velkým pomocníkem pro trvalé zapamatování slov je kategorizace výrazů a smyslové (především vizuální) učení. O tomto však již podrobněji v článku Jak se efektivně učit jazyky.

Jakmile začnete používat naučené výrazy aktivně – tedy ve větách, konverzaci, nebo společných jazykových hrách, máte téměř 100% šanci, že jsou vaše jednou provždy.

 

Existují nějaké seznamy nejpoužívanějších anglických slovíček, podle kterých se mohu začít učit?

Určitě ano. Na internetu naleznete několik žebříčků – např. 1000 nejpoužívanějších anglických slov, 100 nejpoužívanějších anglických sloves, základní konverzační témata v angličtině, apod. Je dobré si je zběžně projít a udělat si alespoň rámcovou představu, o která slovíčka se může jednat.

My pro vás samozřejmě takový výběr máme, takže ušetříte spoustu času a námahy při hledání těch správných slov pro vaše jazykové začátky. Jedná se o ucelenou sadu 1200 anglických slov, která zcela dostatečně pokrývá všechna základní konverzační témata a rovná se úrovni A2 klasifikace znalosti jazyka. Naleznete zde i 200 základních a pokročilých sloves, takže můžete začít skládat jednoduché věty a přesouvat tak nová slova do své aktivní slovní zásoby. Formou zábavných her poté nabyté znalosti pravidelně a cíleně opakujete, díky čemuž dochází k trvalému zafixování slov do dlouhodobé paměti.

Interaktivní obrázkové slovníky MemoLingo jsou snadný a zábavný způsob, jakým si můžete kvalitní anglickou slovní zásobu nejen vybudovat, ale také trvale udržet.

 

Nebojte se mluvit

Nebuďte na sebe přísní a nestyďte se mluvit. Špatně vyslovené slovo a nějaká ta chybka je pořád lepší než trapné mlčení. Jak jsme uvedli výše, k základní běžné komunikaci vám opravdu stačí znát cca 1000-3000 nejdůležitějších slovíček z vaší aktivní slovní zásoby. Čím více budete mluvit, tím lépe a jistěji se budete v dalších konverzačních situacích cítit. A čím jistější a sebevědomější mluvčí/posluchač/čtenář budete, tím více slov se v dalších situacích naučíte. Znáte přece efekt sněhové koule, že ano ?

 Interaktivní obrázkový slovník MemoLingo