Obrázkové kartičky a jejich využití při výuce angličtiny

 

Vzdělávání dětí pomocí obrázkových kartiček je velmi rozšířené a oblíbené nejenom v mateřských a základních školách, ale také v rodinách a nejrůznějších dětských skupinách.

Obrázkové karty jsou skvělým pomocníkem při rozvíjení psychomotoriky, kognitivních funkcí a řeči vašeho dítěte. Při společné hře s kartičkami se navíc i posiluje vazba mezi rodičem a dítětem.

Výukové karty, obrázkové kartičky, flashcards, komunikační karty… ať už je nazveme jakkoliv, jedná se o všestrannou, skladnou, a především zábavnou pomůcku pro děti každého věku.

 MemoLingo hra nakup pro web

Jak funguje učení podle obrázků na kartách

Od batolat až po školáky, pro děti i rodiče. Obrázkové karty využívají všech výhod smyslového učení a rozvíjí tak mozek ve více oblastech. Děti si atraktivní barevné obrázky snadno fixují do paměti a následná slova si poté lépe pamatují.

Více o smyslovému učení a jeho důležitosti ve výuce jazyků naleznete v článku Jak se efektivně učit jazyky.

Obrázkové karty:

 • rozvíjí poznávací schopnosti u batolat,
 • rozvíjí řeč, myšlení, vnímání barev a tvarů,
 • upevňují komunikační dovednosti a posilují pouto mezi rodičem a dítětem,
 • pomáhají dětem nenásilnou formou objevovat a chápat svět kolem sebe,
 • trénují paměť, vizuální i prostorovou orientaci,
 • rozšiřují aktivní slovní zásobu u dětí,
 • fungují jako logopedický pomocník,
 • jsou skvělou vstupní branou pro učení abecedy u předškoláků,
 • nenásilným způsobem připravují prvňáčky na výuku čtení a psaní,
 • jsou oblíbenou komunikační a výukovou pomůckou pro děti se specifickými poruchami učení,
 • zábavnou formou pomáhají budovat širokou slovní zásobu při výuce cizích jazyků,
 • umožňují dětem být kreativní a aktivně se zapojit do výuky formou hry.

 

Proč jsou obrázkové kartičky u dětí tak oblíbené

Co je však nejdůležitější – děti to zkrátka baví. Kartičky jsou při vstřebávání nových slov a informací pružnějším nástrojem, než vzdělávací kniha.

Děti s nimi mohou libovolně manipulovat a aktivně se tak zapojovat do učení. Rozmísťují obrázky po pokoji, skládají je na sebe, přináší předměty na kartách vyobrazené a diskutují o nich mezi sebou. Hledají po domě/třídě barvy, které nalezli na kartičkách a přiřazují je k odpovídajícím předmětům.

Můžete karty třídit podle témat, počátečních písmen vyobrazených slov, nebo podle preferencí dítěte. Můžete je s sebou vzít kamkoliv a pracovat s nimi v nejrůznějších běžných situacích - na nákupu,  v přírodě, na dovolené, … Budete překvapeni, kolik dalších her a aktivit děti samy vymyslí a uskuteční. Námětů pro hry s kartičkami je mnoho, inspiraci můžete čerpat například zde.

 

Využijte obrázkové karty při výuce angličtiny

 Při učení cizího jazyka jsou nejdůležitější dvě věci

 1. kvalitní studijní materiály
 2. učení nenásilnou a zábavnou formou

 

Toto platí u dětí i dospělých. Pokud budete mít na stole hromadu učebnic s anglickou gramatikou a seznamy slovíček určených k mechanickému biflování, jste odsouzeni k potupnému útěku!

Učení jazyka musí být prostě zábavné. Především u dětí je zábavnost při výuce faktor číslo 1. Při zábavné činnosti nebo hře se vyplavují do mozku hormony dobré nálady, které v procesu učení sehrávají důležitou roli. Mozek si v takovou chvíli mnohem snáze a rychleji aktuální vjemy (vědomosti) ukládá do dlouhodobé paměti.

Výukové kartičky s barevnými obrázky skvěle splňují požadavek na atraktivnost výuky. Zároveň se velkou měrou podílejí na rozšiřování slovní zásoby nenásilnou a přirozenou formou při společných hrách.

Používat je můžete stále dokola, hry s nimi se nikdy neomrzí. Jsou neuvěřitelně variabilní a vděčnou pomůckou na výuku slovíček. Skvěle zde tak funguje systém opakování a procvičování, neboť stejná slovíčka prochází dětem rukama stále dokola tak dlouho, dokud si je neuloží do paměti.

 

Bohatá slovní zásoba snadno a efektivně

Naprostým základem pro hladké zvládnutí cizího jazyka je bohatá slovní zásoba. Nutností pro trvalé udržení slov v paměti je pak aktivní používání a procvičování nabytých vědomostí.

Interaktivní obrázkový slovník MemoLingo je snadný a zábavný způsob, jakým si děti (i rodiče:) mohou bohatou anglickou slovní zásobu nejen vybudovat, ale také trvale udržet.

Jedná se o unikátní soubor 1200 slov/obrázkových karet, určených k výuce anglických slovíček. Pokrývá základní témata jako jsou zvířátka, jídlo, oblékání, škola, rodina, apod., ale nevyhýbá se ani tématům jako je lidské zdraví, emoce, ochrana přírody či moderní technologie. Slovník je tak zvláště pro menší děti krásnou obrázkovou encyklopedií a průvodcem při objevování světa.

Načerpejte inspiraci a objevte 25 veselých her a hromadu herních komponent v MemoLingo Herní soupravě, která promění soubor kartiček v ještě větší společnou zábavu.

Sledujte náš Facebook a Instagram pro další tipy na společné hraní a procvičování.

Neučte se. Hrajte si!

6-karta